Sensitivt barn

Forskning viser, at en femtedel af os er mere følsomme end andre. At særligt sensitive børn og voksne har et biologisk betinget mere sensitivt nervesystem end flertallets. At være særligt sensitiv er ikke en diagnose men et livsvilkår.

Har du et sensitivt barn? Undrer du dig over, hvordan det kan være?

Sensitive børn er født med et nervesystem som reagerer mere opmærksomt på omverdenen og på andre mennesker. På lyde, lys, berøringer, følelser, stemninger og fornemmelser. Det betyder, at disse børn let overvældes og stresses. Det er ikke en sygdom men et personlighedstræk, som gælder for 15- 20% af alle børn. Dit barn kan også reagere sensitivt pga. psykiske og fysiske overvældende oplevelser efter fødslen.

Tegn på dit barn er sensitivt, kunne være at:

 • Dit barn forskrækkes let
 • Dit barn klager over tøjets syninger og mærker
 • Dit barn kan have svært ved at falde i søvn
 • Dit barn har det svært med forandringer
 • Dit barn er perfektionist
 • Dit barn stiller mange spørgsmål
 • Dit barn har det bedst med at lege alene eller/og stille
 • Dit barn lægger mærke til de mindste forandringer – også i dit humør
 • Dit barn nogle gange gætter, hvad du tænker, før du har sagt det
 • Dit barn føler og tænker meget dybt
 • Dit barn bekymrer sig meget om andre og påtager sig ofte for meget ansvar
 • Dit barn har svært ved adskillelse
 • Dit barn lider af mareridt
 • Dit barn reagerer på stærkt eller flimrende lys
 • Dit barn reagerer på høje lyde og på tonefald
 • Dit barn bliver ked af det, hvis en voksen skælder ud – også selvom det måske slet ikke var tiltænkt dit barn
 • Dit barn har ofte hovedpine, mavepine eller smerter i nakke og skuldre

Alle disse træk gælder ikke nødvendigvis for dit barn, men kan du nikke genkendende til flere af dem, vil jeg mene, at du har et særligt sensitivt barn.

Hvordan kan jeg hjælpe dit barn?

En stor del af de børn, der har et særligt sensitivt nervesystem, får opbygget spændinger i kroppen og kan have indre eller ydre uro. Som forældre kender du sikkert en masse til, hvordan du kan berolige dit barn og massere det, men sommetider må der mere til. Hvis spændingerne eller uroen ikke vil dæmpes, så skal der noget andet til.

Biodynamisk Kranio Sakral Terapi er ideel til at behandle spændinger og skævheder på en meget nænsom måde som respekterer, at dit barn netop har et top tunet nervesystem, som kan reagere på alt i rummet, på mig som behandler, på dig som forældre, på dufte og lyde, på briksens og tæppets overflade, på min stemme og frem for alt på mine hænder.

I behandlingen løsnes spændinger i membraner, bindevævet og musklerne, så hjernen og rygmarven kan bevæge sig frit. Dette bringer balance og ro i nervesystemet. 

Hvad kan du/I gøre som forældre?

Accepter dit barns særlige karaktertræk. Du har et fantastisk barn, som du ikke skal ændre på. Dit barn er faktisk mere empatisk end børn, der ikke er særligt sensitive. Det er en gave i sig selv. Mit råd vil være at hjælpe dit barn til at elske sig selv. At bede dit barn ændre adfærd, vil give dit barn en følelse af ikke at være accepteret. Dette kan føre til lavt selvværd, manglende selvtillid og manglende mod og lyst til at gå ud i verden og socialisere med andre børn og voksne.

Coach dit barn – Lær dit barn at leve med det særligt sensitive karaktertræk. Dette gør du ved at lægge mærke til, hvad der ”trigger” dit barn og hjælpe dit barn med at klare overvældende følelser. At dit barn udtrykker sine følelser og er tryg ved at gøre dette overfor dig gør, at dit barn ikke lader følelserne gå indad. Det vil bringe jer tættere sammen – om end det kan være hårdt at rumme den store sorg eller bekymring – så er du delagtiggjort og kan hjælpe. Måske bare ved at være nærværende uden at dømme.

Fokuser på dit barns styrkesider – Træn dig selv i at se dit barns styrker, før du ser på dets svagheder. Eksempelvis dit barns kreativitet og fantasifuldhed. Det vil hjælpe dig til at acceptere de udfordringer der også er i livet med et særligt sensitivt barn. Det, man giver fokus, får lov at vokse og folde sig ud. Dit barn vil lægge mærke til, at dit fokus er lagt på dets positive sider. Der igennem vil dit barn selv lære at vægte disse sider og naturligt udvikle dem fremover.

Skab ro og stabilitet – Særligt sensitive børn kan blive påvirket af lys, farver, lyde og omgivelser. Du kan tænke over dette i dit valg af farver på dit barns værelse og at der ikke er en masse forvirrende ting, der hænger ned over sengen til eksempel.

Sæt klare tydelige grænser – Uanset om man er særligt sensitiv eller ej, så har børn brug for regler og grænser. Min anbefaling vil dog være, at du måske tænker over, at dit barn kan reagere kraftigere, hvis du råber, når grænserne overskrides. Grænser bliver overtrådt. Det er næsten en lovmæssighed. Overvej i stedet hvad konsekvensen skal være – og vær tydelig.

Om at være forældre til et særligt sensitivt barn, siger den amerikanske psykolog og forfatter, Elaine Aron: ”If you want to have an exceptional child, you must be willing to have an exceptional child”.

Barndommen er vigtig i forhold til, hvordan man lærer at leve med sine særligt sensitive træk

Dit særligt sensitive barn har brug for at lære sine egne begrænsninger; lære at vi også skal passe på os selv og udfolde de kvaliteter, vi selv har. Det er meget vigtigt, at der er voksne mennesker, der kan forsikre det sensitive barn om, at han/hun ikke skal tage sig af alt og alle, men at han/hun godt må fokusere på sig selv. På den måde får barnet et vigtigt redskab til at blive en velfungerende sensitiv voksen.

Forskning viser, at særligt sensitive børn, der vokser op i belastede hjem, ikke får de strategier der skal til for at passe på sig selv. De får det derfor hårdere hen i voksenlivet.