Krop og psyke

Krop og sind hører sammen og påvirker hinanden hele tiden. Jeg er meget optaget af, hvad og hvordan vores krop påvirkes af vores tankemønstre, vores generelle sundhedstilstand, vores søvn, vores stressniveau, chok og traumer. Jeg har gået ved siden af og hjulpet flere unge og voksne, end jeg kan tælle, igennem KST og coaching i, hvad kroppen fortæller, når vi ikke behandler os selv godt. Når vi har svært ved at sætte grænser. Har svært ved at mærke kernen i os selv, fordi vi enten er opdraget til at undertrykke den, eller fordi livet har ledt os væk fra os selv.

Jeg er optaget af psykisk arbejdsmiljø, af sundhed og sygdom når vi sættes under pres. Jeg er optaget af, hvordan jeg kan hjælpe bedst muligt, når vi er udsat for chok og traumer – fysiske såvel som psykiske. Samtidig har jeg stort hjerte for forældre til børn med svær start på livet og at være støtte for dem og samtidig hjælpe dem og deres børn til mere overskud.

Jeg har altid gerne ville være, hvor jeg kan gøre en forskel for de mennesker, jeg er sat i blandt. I mange år har jeg favnet bredden aldersmæssigt. De yngste har været 4-5 dage gamle. De ældste 80+. I de første snart 10 år af mit behandlerliv, har jeg arbejdet på denne måde.

Fremadrettet vil jeg koncentrere mig om præmature, babyer, børn, unge og deres familier. Der ud over fortsætter jeg med at arbejde med kvinder og par i fertilitetsforløb, gravide og par/kvinder/mænd, der har mistet uanset ønske om at blive gravide igen eller ej. Forældre, som samtidig med at være forældre, også bliver nærmeste pårørende til syge børn har stor plads i mit hjerte – og jeg ved, hvad jeg taler om, da jeg selv er en af dem.

Alle, der tidligere har været i klinikken til behandling, har fortsat mulighed for at få behandling og Børnesundhedsvejledning. Da jeg på denne måde koncentrerer mig om denne flok, betyder det, at der vil være nogle, jeg må henvise til gode kollegaer eller til lægen.

Jeg henviser altid til en RAB-registreret behandler – og primært behandlere, jeg kender. Jeg vil helst ikke lægge navn/kliniknavn til en henvisning, du kan være ked af. Vi er mange dygtige RAB-registrerede behandlere, der rigtig gerne vil hjælpe dig.